Dla uczestników 2017

Widok na Kazimierz dolny z Góry Trzech Krzyży
Widok na Kazimierz dolny z Góry Trzech Krzyży Fot. ©ambrozinio/Fotolia.com

Informacje organizacyjne dla uczestników

Miejsce konferencji:

Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
ul. Małachowskiego 17,
24-120 Kazimierz Dolny,
strona www.

Prezentowanie:

Język konferencji: angielski, polski

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut;

Postery umieszczamy na tablicach zgodnie z numerami zamieszczonymi w programie. Rozmiar tablicy posterowej 74 cm × 114 cm (wys). Podczas sesji posterowej każdy z referentów otrzyma 5 minut na zaprezentowanie swojej pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia

Aby zgłosić uczestnictwo w konferencji należy założyć konto oraz wypełnić formularz rejestracyjny, przez który zgłasza się również streszczenie artykułu. Formularz rejestracyjny dostępny jest po zalogowaniu. Wszystkie powyższe czynności można dokonać w zakładce REJESTRACJA.

Streszczenie artykułu powinno zawierać 200-300 słów.

Publikacje

Web of science indexed
WoS indexed

Publikacje naukowe zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI. Zostaną one zgłoszone do indeksacji w bazie Web of Science i Scopus. Artykuły muszą przedstawiać oryginalne, wcześniej nie publikowane dokonania naukowo-techniczne w tematyce konferencji. Referaty muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 8 stron maszynopisu. Wzór referatu w zakładce do pobrania.

  • Zgłoszenie konferencyjne uprawnia do publikacji jednego artykułu w materiałach konferencyjnych.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Spodziewana publikacja online materiałów konferencyjnych: I kwartał 2019.
  • Spodziewana indeksacja materiałów konferencyjnych w Web of Science: II kwartał 2019.

Artykuły, które nie zostaną zakwalifikowane do indeksowanych (Web of Science) materiałów  konferencyjnych, zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering.

Opłaty

Koszt udziału w Konferencji CMES 2018 wynosi 1600 zł. Cena obejmuje:

pełne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji oraz nocleg.

Koszt drugiego artykułu wynosi (szczegóły wkrótce) zł.

Opłatę prosimy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
ul. Nowomiejska 18/23, 20-619 Lublin
NIP: PL7123310724
92 1950 0001 2006 1116 1213 0002 (konto złotówkowe)
65 1950 0001 2006 1116 1213 0003 (konto w euro)
Bank: Idea Bank
SWIFT CODE – IBAN: IEEAPLPAXXX

Tytuł przelewu: Konferencja CMES: Imię Nazwisko