Kontakt 2017

Adres sekretariatu konferencji CMES 2017

Monika Kulisz
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin, Polska
tel. 669428542

 Adres konferencji:

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 36C/402,
20-618 Lublin.

W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt e-mail: cmes@pollub.pl

facebook.com/ConferenceCMES