Publikacja

Web of Science indexed

  • Materiały konferencyjne dostępne w trybie open access z nadanym numerem DOI (E3S Web Of Conferences). Zostaną one zgłoszone do indeksacji w bazie Web of Science.
  • Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering