Dla uczestników

Widok na Kazimierz dolny z Góry Trzech Krzyży
Widok na Kazimierz dolny z Góry Trzech Krzyży Fot. ©ambrozinio/Fotolia.com

Informacje organizacyjne dla uczestników

Miejsce konferencji:

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
ul. Małachowskiego 17,
24-120 Kazimierz Dolny,
http://domdziennikarza.com/.

Prezentowanie:

Język konferencji: angielski, polski

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut;

Postery umieszczamy na tablicach zgodnie z numerami zamieszczonymi w programie. Rozmiar tablicy posterowej 74 cm × 114 cm (wys). Podczas sesji posterowej każdy z referentów otrzyma 5 minut na zaprezentowanie swojej pracy.

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia

Aby zgłosić uczestnictwo w konferencji należy założyć konto oraz wypełnić formularz rejestracyjny, przez który zgłasza się również streszczenie artykułu. Formularz rejestracyjny dostępny jest po zalogowaniu. Wszystkie powyższe czynności można dokonać w zakładce REJESTRACJA.

Streszczenie artykułu powinno zawierać 200-300 słów.

Publikacje

WOS-SCOPUS.png
Indeksowanie w Web of Science i Scopus

Publikacje naukowe zostaną opublikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI. Artykułu zostaną poddane recenzjom i następnie zostaną one zgłoszone do indeksacji w bazie Web of Science i Scopus. Artykuły muszą przedstawiać oryginalne, wcześniej nie publikowane dokonania naukowo-techniczne w tematyce konferencji. Referaty muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 6 stron według udostępnionej formatki. Wzór referatu w zakładce do pobrania.

  • Zgłoszenie konferencyjne uprawnia do publikacji jednego artykułu w materiałach konferencyjnych.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Spodziewana publikacja online materiałów konferencyjnych: I kwartał 2019.
  • Spodziewana indeksacja materiałów konferencyjnych w Web of Science i Scopus: II kwartał 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z materiały konferencyjnymi opublikowanymi w ramach CMES’17!

Dodatkowo, w ramach udziału w konferencji istniej możliwość  opublikowania artykułu w czasopiśmie Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering.

Opłaty

Koszt udziału w Konferencji CMES 2018 wynosi 1600 zł. Cena obejmuje:

pełne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji oraz dwa noclegi.

W przypadku przelewów zagranicznych koszt transferu ponoszony jest przez wpłacającego.

Koszt drugiego artykułu wynosi 900 zł.

Opłatę prosimy dokonywać na konto:

Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
ul. Nowomiejska 18/23, 20-619 Lublin
NIP: PL7123310724
92 1950 0001 2006 1116 1213 0002 (konto złotówkowe)
65 1950 0001 2006 1116 1213 0003 (konto w euro)
Bank: Idea Bank
SWIFT CODE – IBAN: IEEAPLPAXXX

Tytuł przelewu: Konferencja CMES: Imię Nazwisko