Program

Szczegółowy program konferencji znajduje się w zakładce do pobrania.

Czwartek, 22.11.2018, Kazimierz Dolny

16.00-19.00 Rejestracja uczestników, Dom Dziennikarza
19.30 Kolacja – przywitanie uczestników

Piątek, 23.11.2018, Kazimierz Dolny

8.30-9.15 Rejestracja uczestników
9.15-9.30 Otwarcie Konferencji
9.30-10.00 Wykład specjalny dr hab. inż. Sylwester Samborski
10.15-11.30 Sesja I – sala A
Sesja II – sala B
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Sesja III – sala A
Sesja IV – sala B
13.30-14.45 Obiad
14.45-16.00 Sesja V – sesja posterowa I (sala C)
16.00-16.20 Przerwa kawowa
16.20-17.50 Sesja VI – sala A
Sesja VII – sala B
17.50-19.05 Sesja VIII – sesja posterowa II (sala C)
20.00 Uroczysta kolacja, bankiet

Sobota, 24.11.2018, Kazimierz Dolny

9.00-9.30 Wykład specjalny dr  inż. Leszek Łatka
9.30-11.00 Sesja IX – room A
Sesja X – room B
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Sesja XI – sesja posterowa III (sala C)
13.15-14.45 Obiad
15.00 Wycieczka – Kazimierz Dolny