Komitet Naukowy

Komitet naukowy - wiedza
„The science of today is the technology of tomorrow” – Edward Teller

Skład Komitetu Naukowego

Poniżej znajduje się lista osób znajdujących się w komitecie naukowym konferencji CMES:

Maksym Bondarenko Cherkasy State Technological University Ukraina
František Brumerčík Uniwersytet w Żylinie Słowacja
Pablo Carpio Politechnika w Walencji Hiszpania
Tomasz Cieplak Politechnika Lubelska Polska
Jacek Czarnigowski Politechnika Lubelska Polska
Dariusz Czerwiński Politechnika Lubelska Polska
Hubert Dębski Politechnika Lubelska Polska
Agata Dudek Politechnika Częstochowska Polska
Gabriel Fedorko Uniwersytet Techniczny w Koszycach Słowacja
Jakub Gajewski Politechnika Lubelska Polska
Antonio Gil Politechnika w Walencji Hiszpania
Arkadiusz Gola Politechnika Lubelska Polska
María Hallo Escuela Politécnica Nacional Ekwador
Józef Jonak Politechnika Lubelska Polska
Jerzy Józwik Politechnika Lubelska Polska
Grzegorz Kłosowski Politechnika Lubelska Polska
Grzegorz Kozieł Politechnika Lubelska Polska
Ján Král Uniwersytet Techniczny w Koszycach Słowacja
Jerzy Lipski Politechnika Lubelska Polska
Grzegorz Litak Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Polska
Paweł Lonkwic Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Polska
Sergio Luján-Mora Uniwersytet w Alicante Hiszpania
Leszek Łatka Politechnika Wrocławska Polska
Edyta Łukasik Politechnika Lubelska Polska
Marek Miłosz Politechnika Lubelska Polska
Vieroslav Molnár Uniwersytet Techniczny w Koszycach Słowacja
Jerzy Montusiewicz Politechnika Lubelska Polska
Rosa Navarrete Escuela Politécnica Nacional Ekwador
Petra Sauer Beuth Hochschule für Technik Berlin Niemcy
Małgorzata Plechawska-Wójcik Politechnika Lubelska Polska
Diana Rakhimova Kazachski Uniwersytet Państwowy Al-Farabi Kazachstan
Anna Rudawska Politechnika Lubelska Polska
Dariusz Rzońca Politechnika Rzeszowska Polska
Sandra Sánchez Escuela Politécnica Nacional Ekwador
Mirosław Skrzewski Politechnika Śląska Polska
Maria Skublewska-Paszkowska Politechnika Lubelska Polska
Ondrej Stopka Instytut Technologii i Biznesu w České Budějovice Czechy
Grażyna Suchacka Uniwersytet Opolski Polska
Barbara Surowska Politechnika Lubelska Polska
Branislav Šarkan Uniwersytet w Żylinie Słowacja
Jakub Szabelski Politechnika Lubelska Polska
Mirosław Szala Politechnika Lubelska Polska
Tomasz Szymczyk Politechnika Lubelska Polska
Antonio Torregrosa Politechnika w Walencji Hiszpania
Ualsher Tukeyev Kazachski Uniwersytet Państwowy Al-Farabi Kazachstan
David Vališ Uniwersytet Obrony Narodowej Czechy
Ján Vrábel Uniwersytet w Żylinie Słowacja
Mirosław Wendeker Politechnika Lubelska Polska