Organizatorzy

komitet organizacyjny konferencji CMES
„The art and science of asking questions is the source of all knowledge” – Thomas Berger

Komitet organizacyjny konferencji CMES

Poniżej znajduje się skład osobowy komitetu organizacyjnego konferencji CMES:

 

Monika Kulisz Przewodnicząca m.kulisz@pollub.pl +48669428542
Mirosław Szala Wiceprzewodniczący m.szala@pollub.pl +48815384211
Marcin Badurowicz m.badurowicz@pollub.pl
Magdalena Borys m.borys@pollub.pl
Wojciech Cel w.cel@pollub.pl
Zbigniew Czyż z.czyz@pollub.pl
Katarzyna Falkowicz k.falkowicz@pollub.pl
Justyna Kujawska j.kujawska@pollub.pl
Tytus Tulwin t.tulwin@pollub.pl
Katedra Inżynierii Materiałowej Instytut Informatyki Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Współorganizator konferencji

Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy