Kontakt

Adres do korespondencji

Monika Kulisz
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin, Polska
tel. 669428542

 W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt e-mail: cmes@pollub.pl

facebook.com/ConferenceCMES