Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa oraz załączanie publikacji

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny po zalogowaniu.

Please login in order to submit for the conference and send abstract. / Proszę zalogować się w celu zgłoszenia udziału w konferencji i wysłania streszczenia.