Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa oraz załączanie streszczenia

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny po zalogowaniu. Streszczenia artykułów należy umieścić w formularzu, który jest zarazem zgłoszeniem uczestnictwa.

Rejestracja na konferencję jest zamknięta.

Załączanie publikacji i oświadczenia

Załączanie publikacji odbywa się drogą elektroniczną i jest dostępne po zalogowaniu. Publikację należy załączyć po pozytywnym rozpatrzeniu streszczenia artykułu, wysłanego przez formularz rejestracji uczestnictwa. Po załączeniu publikacji należy załączyć również podpisane oświadczenie.

Uwaga: w nazwie pliku ze względów bezpieczeństwa nie może występować więcej niż jedna kropka.
przykład 1. nazwa artukuł.2017.pdf jest niedopuszczalna
przykład 2. nazwa artykuł2017.pdf jest dopuszczalna