Rejestracja

Login Information

Please enter a valid email address.
Please enter a password.
Please repeat your password.

Account Information

Rejestracja uczestnictwa w konferencji


Po założeniu konta należy się zalogować poprzez formularz powyżej.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie streszczenia artykułu.
Streszczenie należy dodać do pola tekstowego w panelu zgłoszeniowym, po kliknięciu pola „New Abstract”,

Zgłaszanie gotowego artykułu

Gotowy artykuł należy dodać jako załącznik w formacie .docx do zgłoszonego streszczenia, klikając na pole „edit” przy zgłoszeniu.