Ważne daty

  • 15 czerwca 2018 –  rejestracja oraz przesłanie abstraktów
  • 15 lipca 2018  – przesłanie artykułów
  • 2 października 2018 5 października 2018   – potwierdzenie przyjęcia artykułów
  • 16 października 2018 – opłata konferencyjna
  • 22-24 listopada 2018 – CMES 2018