Tematyka

 • Analizy procesów technologicznych i inżynieryjnych
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • CAD/CAM
 • Elektrotechnika i metody komputerowe
 • Ewaluacja procesów technologicznych
 • Inżynieria produkcji
 • Komputerowe przetwarzanie obrazów
 • Metoda elementów brzegowych (BEM)
 • Metoda elementów skończonych (FEM)
 • Metody badań właściwości i struktury materiałów
 • Metody komputerowe w fizyce stosowanej
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Obliczeniowa mechanika płynów (CFD)
 • Ocena prawdopodobieństwa i metody statystyczne
 • Symulacje komputerowe procesów oraz zjawisk
 • Technologiczne zastosowanie inżynierskich programów komputerowych
 • Zapewnienie jakości w inżynierii produkcji
 • oraz tematy pokrewne.