Ważne daty

  • 15 czerwca 2017 –  rejestracja oraz przesłanie abstraktów
  • 31 lipca 2017  – przesłanie artykułów
  • 2 października 2017   – potwierdzenie przyjęcia artykułów
  • 16 października 2017 – opłata konferencyjna
  • 23-25 listopada 2017 – CMES 2017